ექსპორტის პოტენციალის შეფასება (ექსპორტის აუდიტი)

თუ თქვენი კომპანია ჯერ კიდევ არ არის ექსპორტიორი, გთხოვთ, თავდაპირველად გაიარეთ ექსპორტის მზადყოფნის ტესტი. ექსპორტის პოტენციალის შეფასება განსაზღვრულია თქვენთვის, თუ თქვენ ხართ მზად ექსპორტის დაწყების, გაფართოებისა და დივერსიფიკაციისთვის. ეს არის ექსპორტის განვითარების დაგეგმვის პროცესის გადამწყვეტი ფაზა. ნებისმიერი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვროს თავისი შესაძლებლობები და რესურსები ექსპორტის დაგეგმვის დაწყებამდე. აუცილებელია განვითარების გეგმა დაფუძნებული იყოს რეალობაზე. გამოცდილი კონსულტანტი ექსპორტის საკითხებში ეწვევა და დაათვალიერებს თქვენს საწარმოო ობიექტს, შეაგროვებს საჭირო ინფორმაციას საექსპორტო პროდუქტებზე და/ან მომსახურებაზე და გასცემს რეკომენდაციას საექსპორტო ბაზრებზე, რომლისთვისაც თქვენ მზად იქნებით და იმ საკითხზე თუ როგორ უნდა შეხვიდეთ იმ ბაზარზე, რომელსაც თქვენ შეარჩევთ.
ექსპორტის პოტენციალის შეფასება არის ფასიანი მომსახურება. გთხოვთ, ფასების შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართეთ EDA-ს.