პროექტები

 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
 • თარიღი: 2023
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: შვეიცარიის განვითარების სააგენტო
 • თარიღი: 2021-2023
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA – GRETA პროექტი)
 • თარიღი: 2022
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
 • თარიღი: 2021
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა
 • თარიღი: 2019
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა
 • თარიღი: 2022
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა
 • თარიღი: 2021 – 2022
 •  დამფინანსებელი ორგანიზაცია: APM ტერმინალს ფოთი
 • თარიღი: 2020 – 2022
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა
 • თარიღი: 2020
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: EFSE
 • თარიღი: 2018
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID REAP პროექტი, განხორციელებული CNFA Georgia-ს მიერ
 • თარიღი: 2018
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: მონაწილე კომპანიები & დონორი ორგანიზაციები
 • თარიღი: 2012 – მიმდინარე
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 • თარიღი: 2012 – 2016
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: მსოფლიო ბანკი
 • თარიღი: თებერვალი, 2017 – 2019
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID REAP პროექტი
 • თარიღი: 2017
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ “აწარმოე საქართველოში”
 • თარიღი: 2015 – 2018
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: GIZ
 • თარიღი: 2014 – 2015
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID REAP პროექტი, განხორციელებული CNFA Georgia-ს მიერ
 • თარიღი: 2014 – 2015
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: USAID REAP პროექტი, განხორციელებული CNFA Georgia-ს მიერ
 • თარიღი: 2014
 • დამფინანსებელი ორგანიზაცია: თიბისი ბანკი
 • თარიღი: 2014