ექსპორტის განვითარების ასოციაცია #მეტიექსპორტი

ჩვენ შესახებ

ექსპორტის განვითარების ასოციაცია (EDA) დაარსდა 2012 წელს ქართული საწარმოების ექსპორტის ზრდისა და დივერსიფიცირების მიზნით, ადვოკატირების, კონსულტაციებისა და პოპულარიზაციის გზით. EDA არის წევრობაზე დაფუძნებული ასოციაცია, რომელიც აერთიანებს ექსპორტზე ორიენტირებულ ქართველ მეწარმეებსა და მომსახურების მიმწოდებლებს.

ჩვენი სერვისები

ჩვენი მომსახურებები მოიცავს ექსპორტის განვითარების ყველა იმ ასპექტს, რომელიც შესაძლოა დასჭირდეს კომპანიას.
EXPORT HELPDESK

ექსპორტის მხარდაჭერის სამსახური ინფორმაციას აწვდის ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებს ექსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

ექსპორტის აუდიტი

მომსახურება რომელიც განსაზღვრავს კომპანიის შესაძლებლობებს და რესურსებს ექსპორტის დაგეგმვის დაწყებამდე.

ბაზრის კვლევა

მომსახურება ითვალისწინებს სამიზნე ბაზრის ღრმა და ყოვლისმომცველ კვლევას.

ექსპორტის დისტანციური მართვა

დისტანციურად, არასრული განაკვეთით მომუშავე ექსპორტის მენეჯერის მომსახურება.