ექსპორტის პოტენციალის შეფასება (ექსპორტის აუდიტი)


თუ თქვენი კომპანია ჯერ კიდევ არ არის ექსპორტიორი, გთხოვთ, თავდაპირველად გაიარეთ ექსპორტის მზადყოფნის ტესტი.
ექსპორტის პოტენციალის შეფასება განსაზღვრულია კომპანიებისათვის რომლებიც მზად არიან ექსპორტის დაწყების, გაფართოებისა და დივერსიფიკაციისთვის. ეს არის ექსპორტის განვითარების დაგეგმვის პროცესის გადამწყვეტი ფაზა. ნებისმიერი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვროს თავისი შესაძლებლობები და რესურსები ექსპორტის დაგეგმვის დაწყებამდე. გამოცდილი კონსულტანტი ექსპორტის საკითხებში ეწვევა და დაათვალიერებს საწარმოო ობიექტს, შეაგროვებს საჭირო ინფორმაციას საექსპორტო პროდუქტებზე და/ან მომსახურებაზე და გასცემს რეკომენდაციას საექსპორტო ბაზრებზე და ბაზარზე შესვლის გზებზე.
ექსპორტის პოტენციალის შეფასება არის ფასიანი მომსახურება. გთხოვთ, ფასების შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართეთ EDA-ს.