ექსპორტის მზაობის ფორმა

შეავსეთ მოთხოვნის ფორმა და მიიღეთ ბმული ექსპორტის მზაობის ტესტის ჩამოტვირთად.
ტესტი არის Excel ფორმატში, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ოპტიმალური და რეალისტური შედეგის მისაღებად უპასუხეთ ყველა კითხვას და იყავით გულწრფელები.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ტესტი არის ნებაყოფლობითი თვითშეფასების ინსტრუმენტი, იგი არ წარმოადგენს ოფიციალურ დასკვნას და ატარებს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს. საექსპორტო პოტენციალის პროფესიონალური შეფასებისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ EDA-ს ექსპორტის აუდიტის მომსახურების მისაღებად.